ПАСПОРТИ бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік 0110150

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11 2018 року № 908)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження сільського голови Борисівської сільської ради № 1 від 22.01.2019 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000                   Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000                     Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
    (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150                  0111    Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,

(КТПКВК МБ)    (КФКВК)    районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
                                                                                       (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 815640,00 гривень, у тому числі загального фонду – 815640,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Наказ МФУ від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»; рішення 32 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 22  .12.2018 р. «Про місцевий бюджет на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради

7. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                                                                                         (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

815640,00

0,00

0,00

815640,00

Усього

815640,00

0,00

0,00

815640,00

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                                                                                                                    (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 



з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 кількість штатних одиниць

 од.

Штатний розпис сільської ради 

5

0,00

5

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг
 

од. 

Журнал вхідної та електронної документації 

283

0,00

283

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів

 од.

Звітність (розпорядження, рішення сесії та виконкому)

188

0,00

188

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од. 

розрахунок 

47 

0,00

47

 

 

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника

од. 

розрахунок  

31

0,00

31

 

 

 витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.

тис. грн. 

розрахунок  

163,1 

0,00

163,1

 

                 
 

 

                      Сільський голова
  

__________
 

Л.В.Левчук
 

 

 

                    Головний бухгалтер                                                                  ___________                                                     І.В.Ковтун