ПАСПОРТИ бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік 0116030

        ЗАТВЕРДЖЕНО    
        Наказ / розпорядчий документ
        Розпорядження сільського голови Борисівської сільської ради від 
        (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
         
         
        09.09.2019 р N 9
             
             
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
             
             
1. 0100000   Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000   Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116030 620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 91000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 91000,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: __Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; Наказ МФУ від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»; рішення 25 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 22  .12.2018 р. «Про місцевий бюджет на 2019 рік», рішення 26 сесії 7 скликання від 14.02.2019 р № 2 "Про внесення змін до сільського бюджету", рішення 27сесії 7 скликання від 03.04.2019 р № 6 "Про внесення змін до сільського бюджету"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
             
N з/п Ціль державної політики
   
   
   
             
7. Мета бюджетної програми :підвищення рівня благоустрою села      
8. Завдання бюджетної програми
             
N з/п Завдання
1 забезпечення утримання на належному рівні благоустрою сіл
   
   
             
9. Напрями використання бюджетних коштів        
  гривень          
             
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
1 Організація робіт по благоустро, очищенню, освітленню населених пунктів 91000,00 0,00 91000,00    
             
Усього 91000,00 0,00 91000,00    
             
             
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)          
             
             
N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4 5    
1 Програма освітлення населених пунктів Борисівської сільської ради на 2016- 2020 р 50000 0 50000    
             
Усього 50000   50000    
             
             
11. Результативні показники бюджетної програми:
             
             
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат          
  оплата вуличного освітлення грн кошторис 50000 0 50000
  оплата електромонтажних робіт грн кошторис 6800 0 6800
  придбання лампочок грн кошторис 1200 0 1200
  придбання господар. Товарів  грн кошторис 3000   3000
  зрізування ав. дерев н кладовищі грн кошторис 30000 0 30000
2 продукту          
  к-сть КТП вуличного освітлення од. звіт РЕМ 9 0 9
  к-сть аварійних дерев од. кошторис 11 0 11
3 ефективності          
  середні витрати на електроенергію на 1 КТП од. розрахунок 4755 0 4755
  середні витрати на зрізування 1 дерева од. розрахунок 2600 0 2600
4 якості          
  динаміка зростання витрат на електроенергію  порівняно з минулим роком % розрахунок 117 0 117
             
             
             
Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи
       
    Л.В.Левчук
      (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:          
Назва місцевого фінансового органу        
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу
     
      (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження          
М. П.