ПАСПОРТИ бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік 0113242

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11 2018 року № 908)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження сільського голови Борисівської сільської ради № 1 від 22.01.2019 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 

 

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000                   Борисівська  сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000                     Борисівська  сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
    (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0113242                  1090    Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(КТПКВК МБ)    (КФКВК)   (найменування бюджетної програми)


4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 10000,00 гривень, у тому числі загального фонду -10000,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 24.10.2012 №1116/673 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім’ї та дітей» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»;  Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; рішення 25 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 22.12.2018 р. №4 «Про місцевий бюджет на 2019 рік»

 

6. Мета бюджетної програми: Надання матеріальної допомоги громадянам 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Надання матеріальної допомоги громадянам 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                                                                                         (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Надання матеріальної допомоги громадянам 

10000,00

0,00

0,00

10000,00

Усього

10000,00

0,00

0,00

10000,00

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                                                                                                                    (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

" Надання матеріальної допомоги жителям Борисівської сільської ради на 2017-2020 роки"

10000,00

0,00

10000,00

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість громадян, яким надана  матеріальна допомога

осіб

Звітність

9

0,00

9

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

-на поховання непрацюючих громадян

 осіб

Звітність

1

0,00

1

 

 

-на лікування важкохворих

осіб

Звітність

8

0,00

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середній розмір допомоги на 1 одержувача

грн.

рішення 

2222

0,00

2222

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

 

динаміка зростання матеріальних допомог

%

Розрахунок  

50

0,00

50

 

                 
 

 

                     Сільський голова
  

__________
 

Л.В.Левчук
 

 

 

                    Головний бухгалтер                                                                  ___________                                                    І.В.Ковтун