ПАСПОРТИ бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік 0114030

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11 2018 року № 908)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження сільського голови Борисівської сільської ради № 1 від 22.01.2019  року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 

 

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000                   Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000                     Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
    (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0114030                  0824    Забезпечення діяльності бібліотек

(КТПКВК МБ)    (КФКВК)   (найменування бюджетної програми)


4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 70640,00 гривень, у тому числі загального фонду – 70640,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ; Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами;  Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; рішення 25 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 22.12.2018 р № 4. «Про місцевий бюджет на 2019 рік»

 

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками  

7. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                                                                                         (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет р

звитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Забезпечення діяльності бібліотек

 

 

 

706400,00

0,00

 

70640,00

Усього

70640,00

0,00

 

70640,00

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                                                                                                                    (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ (бібліотек)

од.

Мережа установ  

1

0,00

1

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

Мережа установ  

1

0,00

1

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

Мережа установ  

1

0,00

1

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

число читачів

тис.осіб

Мережа установ  

 0,5

0,00

0,5

 

 

бібліотечний фонд
 

тис. примірників
 

Мережа установ  

9,6

0,00

9,6

 

 

бібліотечний фонд

тис. грн.

Мережа установ  

22,7

0,00

22,7

 

 

поповнення бібліотечного фонду

тис. примірників

Мережа установ  

0,1

0,00

0,1

 

 

поповнення бібліотечного фонду
 

тис. грн.

Мережа установ  

1,1

0,00

1,1

 

 

списання бібліотечного фонду

тис. примірників

Мережа установ  

0,00

0,00

0,00

 

 

списання бібліотечного фонду

тис. грн.

Мережа установ  

0,00

0,00

0,00

 

 

кількість книговидач

тис.од.

Мережа установ  

7,5

0,00

7,5

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

кількість книговидач на одного працівника (ставку)

тис.од.

Розрахунок  

7,5 

0,00

7,5

 

 

 середні затрати на обслуговування одного читача,

грн. 

Розрахунок  

141

0,00

141

 

 

 

середні витрати на придбання одного примірника

 книжок

 

грн. 

 

Розрахунок  

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

 

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

Розрахунок  

39 

0,00

39

 

 

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

Розрахунок  

75

0,00

75

 

                 
 

 

                     Сільський голова
  

__________
 

Л.В.Левчук
 

 

 

                    Головний бухгалтер                                                                  ___________                                                    І.В.Ковтун