ПАСПОРТИ бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік 0114060

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11 2018 року № 908)

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження сільського голови Борисівської сільської ради № 1 від 22.01.2019 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000                   Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000                     Борисівська  сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
    (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0114060                  0828    Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(КТПКВК МБ)    (КФКВК)   (найменування бюджетної програми)


4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 166395,00 гривень, у тому числі загального фонду 166395,00 гривень та спеціального фонду – 500,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ; Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами;  Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; рішення 25 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 22.12.2018 р. № 4 «Про місцевий бюджет на 2019 рік»

 

6. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

7. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                                                                                         (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі

 бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

166395,00

500,00

 

166895,00

Усього

166395,00

500,00

 

166895,00

 

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                                                                                                                    (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

кількість установ - усього

од.

Мережа установ  

1

0,00

1

 

 

у тому числі:
будинків культури

од.

Мережа установ  

1

0,00

1

 

 

кількість гуртків

од.

Мережа установ  

4

0,00

4

 

 

середнє число окладів (ставок) - усього

од.

Штатний розпис  

1,5

0,00

1,5

 

 

середнє число окладів (ставок) керівних працівників

од.

Штатний розпис  

2

0,00

2

 

 

середнє число окладів (ставок) спеціалістів

од.

Штатний розпис  

2

0,00

2

 

 

середнє число окладів (ставок) робітників

од.

Штатний розпис  

2

0,00

2

 

 

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу
 

тис. грн.

Кошторис

588

0,00

588

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

кількість відвідувачів - усього

осіб

Мережа установ  

3779

0,00

3779

 

 

у тому числі:
за реалізованими квитками

 осіб

Мережа установ  

333

0,00

333

 

 

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

од.

Мережа установ  

12

0,00

12

 

 

плановий обсяг доходів

 грн.

Кошторис

0,00

500

500

 

 

у тому числі доходи від реалізації квитків

 грн.

Кошторис

0,00

500

500

 

 

кількість реалізованих квитків

шт.

Мережа установ  

0,00

166

166

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

середня вартість одного квитка

грн.

Розрахунок  

0,00 

3

3

 

 

середні витрати на одного відвідувача

грн. 

Розрахунок  

440 

0,00

44

 

 

середні витрати на проведення одного заходу

тис.грн. 

Розрахунок  

1,4

0,00

1,4

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

%

Розрахунок  

102

 

102

 

                   
 

 

                     Сільський голова
  

__________
 

                       Л.В.Левчук
 

 

 

                    Головний бухгалтер                                                                  ___________                                                І.В.Ковтун