ПАСПОРТИ бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік 0117461

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11 2018 року № 908)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження сільського голови Борисівської сільської ради № 1 від 22.01.2019 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000                   Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000                     Борисівськаа сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
    (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0117461                 0456     Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(КТПКВК МБ)    (КФКВК)   (найменування бюджетної програми)


4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 117040,00 гривень, у тому числі загального фонду – 117040,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ; Закон України «Про автомобільні дороги»; Закон України «Про Дорожній рух»; Закон України «Про транспорт»; Закон України «Про автомобільний транспорт»; Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; рішення 25 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 22.12.2018 р. №4 «Про місцевий бюджет на 2019 рік»

 

6. Мета бюджетної програми: Утримання та розвиток інших обєктів транспортної інфраструктури

7. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                                                                                         (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності

117040,00

0,00

0,00

117040,00

Усього

117040,00

0,00

0,00

117040,00

 

 

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                                                                                                                    (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість  км доріг комунальної власності

км

Звіт про основні засоби

41,5

0,00

41,5

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість доріг, які потребують поточного ремонту

км

Розрахунок  

0,00

3

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на 1 км дороги

грн.

Розрахунок  

6748 

0,00

6748

 

                 
 

 

                     Сільський голова
  

__________
 

Л.В.Левчук

 

 

                    Головний бухгалтер                                                                  ___________                                                    І.В.Ковтун