ПАСПОРТИ бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік 0113121

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11 2018 року № 908)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження сільського голови Борисівської сільської ради № 1 від 22.01.2019 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 

 

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000                   Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника)

2. 0110000                     Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області
    (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця)

3. 0113121                  1040    Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(КТПКВК МБ)    (КФКВК)   (найменування бюджетної програми)


4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 27985,00 гривень, у тому числі загального фонду 27985,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ; ст.31 ЗУ «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року № 5067-VI, «Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру» зі змінами, затвердженого постановою КМУ 20.03.2013 року № 175;  Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836; рішення 25 сесії 7 скликання Борисівської сільської ради від 22.12.2018 р. «Про місцевий бюджет на 2019 рік»

 

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

7. Завдання бюджетної програми:

 

 

№ з/п

Завдання

1

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

 

 

 

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:                                                                                                                                                                                                         (грн)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет розвитку

Усього

1

2

3

4

5

6

1

Забезпечення утримання працівника для здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах.

27985,00

0,00

0,00

27985,00

Усього

27985,00

0,00

0,00

27985,00

 

 

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:                                                                                                                                                    (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

" Вдосконалення соціальної роботи із сім'ями,дітьми та молоддю Борисівської сільської ради на 2017-2019 роки  "

27985,00

0,00

27985,00

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

 

           

 з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб. 

осіб

Цивільно- правова угода

1

0,00

1

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб. 

осіб.

розрахунок

10

0,00

10

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника грн; 

грн

Розрахунок  

27985 

0,00

27985

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

 

динаміка кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком, %

%

Розрахунок  

 50

0,00

50

 

                 
 

 

                     Сільський голова
  

__________
 

Л.В.Левчук

 

 

                                         Головний бухгалтер                                                                  ___________               І.В.Ковтун