рішееня 6

 

                                                                УКРАЇНА

                                           БОРИСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                    ІЗЯСЛАВСЬКОГО  РАЙОНУ  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                          сьоме  скликання

                                                                       10   сесія

                                                               РІШЕННЯ

 

      17  лютого   2017  р                        с.Борисів                                    № 6  

              

Про затвердження генерального

плану  та  плану зонування  с.Борисів

Ізяславського р-н

Хмельницької обл.

 

Керуючись п.42 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.10 ст.17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ч.1 ст.12 Закону України «Про основи містобудування», розглянувши містобудівну документацію «Генеральний план та план зонування с.Борисів Ізяславського району Хмельницької області», розроблений Рівненською філією ДП ІДНДІ проектування міст, взявши до уваги Висновок  архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури Хмельницької обласної державної адміністрації № 01.04-19/63  від  13.02.2017, протокол громадських слухань від 20.10.2016 р. сільська рада

 

                                                          В И Р І Ш И Л А :

 

1.Затвердити містобудівну документацію «Генеральний план та план зонування с.Борисів Ізяславського району Хмельницької області» з параметрами облікової площі станом на 01.01.2017 р. 718.10 га та з врахуванням зміни межі населеного пункту площею 512.20 га.

2. Довести зміст даного рішення через місцеві періодичні друковані  засоби масової інформації до жителів с.Борисів.

3. Забезпечити загальну доступність матеріалів генерального плану та плану зонування населеного пункту шляхом їх розміщення на Вебсайті Борисівської сільської ради та у загальнодоступному місці приміщення  Борисівської сільської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу та земельних відносин сільської ради.

 

 

 

 

            Сільський голова:                                             Л.В.Левчук.