Про сільський бюджет на 2018 рік

 

 

 

                                                                

                                           БОРИСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                    ІЗЯСЛАВСЬКОГО  РАЙОНУ  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                               19  сесії  7-го  скликання

 

                                                              РІШЕННЯ

 

      22   грудня   2017  р                        с.Борисів                              №  4

 

Про  сільський бюджет  на 2018 рік

 

Борисівська сільська  рада

 

                                                      ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 991,2 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  990,2 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського  бюджету 1,0 тис. грн.. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 991,2 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 990,2 тис.грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 1,0 тис. гривень;

 

 2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  0,5 тис. гривень.

 

 3. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на  2018 рік за їх економічною  структурою:

-  оплата праці працівників бюджетних установ (КЕКВ 2111);

- нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2120);

- оплата комунальних послуг (КЕКВ 2270)

4. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  24,560 тис. грн. згідно з  додатком  № 3 до цього рішення.

 

5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

6. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 7. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені 69ст. Бюджетного кодексу України.

 

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені  ст.. 69.1 Бюджетного кодексу України.

        9.    Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

 

Сільський голова:                                                   Левчук Л.В.