Про внесення змін до сільського бюджету.

 

                                                                 

 

 

                                    БОРИСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                    ІЗЯСЛАВСЬКОГО  РАЙОНУ  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                               21  сесії  7-го  скликання

 

                                                              РІШЕННЯ

 

      15 травня  2018  р                        с.Борисів                              №  2

 

Про внесення змін до

сільського бюджету.

 

Керуючись п.23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» сільська рада , відповідно до ст.101 Бюджетного кодексу України

 

В И Р  І Ш И Л А :

1.  Встановити дефіцит  загального фонду сільського бюджету в сумі 85115,00 грн, джерелом покриття якого визначити вільні залишки  загального фонду сільського бюджету станом на 01.01.2018 р.

 

2.  Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України направити залишок коштів загального фонду сільського бюджету на покриття видатків по :

 

  • ТКВКБМС 0150   - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів в сумі  8000,00 грн в т. ч. :

 

КЕКВ    2111 –  4800,00 на виплату індексації

   2120 -  1060,00

   2240 – 1140,00 на проведення лабораторних вимірів ізоляції,  виміри струмів контактних зєднань

   2250 -  1000,00 оплата відряджень

 

  • ТКВКБМС 4060 - Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів – 1830 грн в т.ч.

 

КЕКВ – 2240 – 1830,00 грн - на проведення лабораторних вимірів ізоляції,  виміри струмів контактних зєднань

 

-    ТКВКБМС 7130 – здійснення заходів із землеустрою

 

КЕКВ   - 2240- 65285,00 грн на проведення нормативно-грошової оцінки земель.

-   ТКВКБМС 6030 – Організація благоустрою населених пунктів

     КЕКВ  2273 – 10000,00 оплата електроенергії

 

3. Збільшити дохідну частину спеціального фонду сільського бюджету по коду 25010400 – Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)в сумі 3400,00 грн.

                                    

4. Направити дані кошти в сумі 3400,00 на видатки по :

ТКВКБМС 0150   - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

КЕКВ 2275– 3400,00грн.

 

 

5. Збільшити дохідну частину спеціального фонду сільського бюджету по коду 25020100 – Благодійні внески, гранти та дарунки   в сумі 780,00 грн.

 

6. Направити дані кошти в сумі 780,00 на видатки по :

ТКВКБМС 6030 Організація благоустрою населених пунктів

 

КЕКВ 2210– 780,00грн.

 

 

7. Встановити дефіцит  спеціального  фонду сільського бюджету в сумі 175000,00 грн, джерелом покриття якого визначити вільні залишки  загального фонду сільського бюджету станом на 01.01.2018р. переданий до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 175000,00 грн. та направити на видатки по

 

ТКВКБМС 7310 – Будівництво об’єктів житлово – комунального господарства

                    3210 -  150000,00грн – передача коштів для КП «Борисів» на реконструкцію водопровідної мережі та на виготовлення проектно-кошторисної документації

 

ТКВКБМС 7461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

  • КЕКВ 3110 –   25000,00 грн. – на придбання автобусної зупинки.

 

 

               Сільський голова :                      Л.В.Левчук

 

 

 

                                                                 

 

 

                                    БОРИСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                    ІЗЯСЛАВСЬКОГО  РАЙОНУ  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                               21  сесії  7-го  скликання

 

Результати відкритого  поіменного голосування  з питання  «Про  внесення змін до сільського бюджету».

Голосування проведене: 15.05.2018 року

Обрано депутатів: 12   Присутні:  -- 7  (депутати та сільський   голова )

з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Результати голосування

Відсут.

за

проти

утр.

н/г

1

Левчук Леонід Володимирович

 

за

 

 

 

2

Косяк Наталія Касянівна

 

за

 

 

 

3

Лаврищук  Валентина Анатоліївна

 

за

 

 

 

4

 Ковтун Ірина Володимирівна

 

за

 

 

 

5

Хеленюк Микола Володимирович

 

за

 

 

 

6

Блащук Валентина Олексіївна

відсутня

 

 

 

 

7

Лагоднюк Людмила Володимирівна

 

за

 

 

 

8

Шамралюк Леонід Васильович

 

за

 

 

 

9

Косяк Микола Васильович

відсутній

 

 

 

 

10

Романюк Роман Вікторович

відсутній

 

 

 

 

11

Левчук Світлана Сергіївна

 

за

 

 

 

12

Бабчук Марія Андріївна

відсутня

 

 

 

 

13

Кокорська Людмила Анатоліївна

відсутня

 

 

 

 

 

Всього: «За» -    8

             «Проти» -    0

             «Утримались» -  0 

              Не брали участі у голосуванні -  0

 

Результат голосування: Рішення прийнято