Про затвердження порядку і нормативів відрахування господарськими орга нізаціями до загального фонду місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) щоквартальної фінансово – господарської

                                                               

                                           БОРИСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                    ІЗЯСЛАВСЬКОГО  РАЙОНУ  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                  25  сесії  7-го  скликання      

                                       

                                                            РІШЕННЯ

 

  22  грудня  2018  р                        с.Борисів                              №  3

 

Про затвердження порядку і

нормативів відрахування господарськими

організаціями до загального фонду

місцевого   бюджету частини чистого

прибутку (доходу) щоквартальної

фінансово – господарської  діяльності у 2019 році

                                                                              

Відповідно до п. 9 ст. 69 Бюджетного кодексу України та керуючись пп.29 ч.1 ст.26 та п.п.2.3 ст.29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  сільська  рада

 

                                                 ВИРІШИЛА

1. Затвердити Порядок і нормативи відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних  унітарних  підприємств та їх об'єднань, що вилучається до місцевого бюджету у 2019 році (додаток 1) 

2. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання, що засновані на спільній власності територіальних громад (далі комунальні підприємства) (додаток2) здійснюють відрахування до загального фонду місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку і нормативів, затверджених цим рішенням.   

3. Запропонувати Ізяславському відділенню Славутської ОДПІ  здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати відрахувань частини чистого прибутку (доходу) комунальним підприємством відповідно до Порядку і нормативів, затверджених цим рішенням .

4. Визнати  таким, що втратило чинність  рішення   №  2  від  22.12.2017  19 сесії 7-го скликання  Борисівської сільської ради.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  бухгалтера  сільської ради.

 

Сільський голова:                                  Л.В.Левчук.

                                                                        Додаток 1

                                                                         до рішення Борисівської  сільської ради       

                                                                         від  22  грудня  2018 р   № 3                                                                                

Порядок і нормативи

відрахування  комунальними унітарними  підприємствами до загального фонду місцевого бюджету  частини чистого прибутку (доходу) за результатами щоквартальної фінансово – господарської діяльності  у 2019 році.

 

 

  1. Відповідно до цього  порядку і нормативів комунальні унітарні підприємства, що засновані на спільній власності територіальних громад (далі комунальне підприємство) здійснюють відрахування до загального фонду місцевого бюджету  частини чистого прибутку (доходу)  за результатами щоквартальної фінансово – господарської діяльності .
  2. Відрахування частини чистого прибутку (доходу) за результатами щоквартальної фінансово – господарської діяльності, комунальне підприємство здійснює у розмірі 5 %  відсотків чистого прибутку, розрахованого згідно з положеннями (стандартами ) бухгалтерського обліку. 
  3. Форма розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду місцевого бюджету встановлюється центральним податковим органом .   
  4. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається підприємством  до органу державної податкової служби за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.
  5. Частина чистого прибутку (доходу) яка визначена відповідно до цього Порядку і нормативів сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств  і зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду місцевого бюджету, відкритих  в органах Державного казначейства.
  6. Відповідальність за правильність нарахування та своєчасність сплати частини прибутку   комунальне підприємство  несе у відповідності до чинного законодавства. 

 

Сільський   голова                               Л.В.Левчук

                                                                            Додаток 2

                                                                         до рішення Борисівської  сільської ради       

                                                                         від  22  грудня  2018 р   № 3

 

                                               Перелік

Комунальних унітарних  підприємств,  що  засновані у власності  територіальної громади,  які  здійснюють  відрахування до загального  фонду  місцевого  бюджету  частини чистого  прибутку  (доходу)  за результатами  щоквартальної  фінансово-господарської  діяльності 

 

п/п

 

 

Ідентифікаційний  код

Код  ЄДРПОУ

 

 

Назва  підприємства

 

1.

31347835

КП  “Борисів”  с.Борисів

 

Сільський голова:                                   Л.В.Левчук.

                                                                

 

 

                                    БОРИСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                    ІЗЯСЛАВСЬКОГО  РАЙОНУ  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                               25  сесії  7-го  скликання

 

Результати відкритого  поіменного голосування  з питання  «Про затвердження порядку і

нормативів відрахування господарськими організаціями до загального фонду місцевого   бюджету частини чистого  прибутку (доходу) щоквартальної фінансово – господарської  діяльності у 2019 році». 

Голосування проведене: 22.12.2018 року

Обрано депутатів: 12   Присутні:  -- 8  (депутати та сільський   голова )

з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Результати голосування

Відсут.

за

проти

утр.

н/г

1

Левчук Леонід Володимирович

 

за

 

 

 

2

Косяк Наталія Касянівна

 

за

 

 

 

3

Лаврищук  Валентина Анатоліївна

відсутня

 

 

 

 

4

 Ковтун Ірина Володимирівна

 

за

 

 

 

5

Хеленюк Микола Володимирович

 

за

 

 

 

6

Блащук Валентина Олексіївна

 

за

 

 

 

7

Лагоднюк Людмила Володимирівна

 

за

 

 

 

8

Шамралюк Леонід Васильович

 

за

 

 

 

9

Косяк Микола Васильович

                     

за

 

 

 

10

Романюк Роман Вікторович

відсутній

 

 

 

 

11

Левчук Світлана Сергіївна

відсутня

 

 

 

 

12

Бабчук Марія Андріївна

відсутня

 

 

 

 

13

Кокорська Людмила Анатоліївна

відсутня

 

 

 

 

 

Всього: «За» -    8

             «Проти» -    0

             «Утримались» -  0 

              Не брали участі у голосуванні -  0

 

Результат голосування: Рішення прийнято