Про сільський бюджет

                                                                                                                                                                                                      

 

 

УКРАЇНА

БОРИСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

25 сесії     7 скликання

 

22 грудня   2018 року                   с. Борисів                         № 4

 

 

 

Про сільський бюджет

Борисівської сільської ради

Ізяславського району Хмельницької області

на  2019  рік
 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Борисівська сільська рада Ізяславського району Хмельницької області вирішила:                               

 1. Визначити на 2019рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 1288200,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 1287700,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 500,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 1288200,00гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 1287700,00гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 500,00 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 500,00 гривень, що становить 0,04 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 117985,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101 Бюджетного кодексу України .

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік є надходження, визначені статтями 69.1 Бюджетного кодексу України.

12. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ (КЕКВ 2111)

- нарахування на заробітну плату

- оплата комунальних послуг (КЕКВ 2270)

14. Зазначити повноваження щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

16. Зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

17. У процесі виконання сільського бюджету в окремих випадках обґрунтованим поданням розпорядники коштів сільського бюджету здійснюють перерозподіл бюджетних асигнувань розпорядженням сільського голови з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради, перерозподіл видатків за функціональною класифікацією між програмами в розрізі кодів економічної класифікації в межах  загального обсягу його призначень по загальному та спеціальному.

Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

21. Додатки 1-4 до цього рішення є його  невідємною частиною.

22. Бухгалтеру сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

24. Контроль за  виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів та соціального захисту.

 

 

 

Сільський голова :                                   

 

    Л.В.Левчук