Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земель під польовими дорогами.

                                                               

                                           БОРИСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                    ІЗЯСЛАВСЬКОГО  РАЙОНУ  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                   28  сесії  7-го  скликання      

                                          

                                                            РІШЕННЯ

 

25 червня  2019  р                        с.Борисів                              №  7

 

Про надання дозволу на розроблення

технічної документації із землеустрою

щодо інвентаризації земельних ділянок

сільськогосподарського призначення та

земель під польовими дорогами.

 

 З метою  впорядкування угідь, забезпечення ведення  Державного  земельного кадастру   та здійснення  контролю за використанням  і охороною земель  комунальної власності  сільської ради, відповідно до Закону України  «Про внесення змін  до  деяких законодавчих актів  України щодо вирішення питання колективної власності  на землею,  удосконалення  правил  землекористування  у  масивах  земель сільськогосподасрського  призначення,  запобіганню рейдерству та стимолювання  зрошення  в Україні», статей 12,37-1, 79-1,122, п21  Перехідних  положень  Земельного кодексу України  ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»  статей 19,20,22,35,49-1,57  Закону України «Про землеустрій», ст. 7, 14-1, Закону України про порядок виділення в натурі ( на місцевості) земельних ділянок  власникам зимельних часток (паїв)  Постанови  Кабінету Міністрів України «Про  затвердження порядку проведення інвентаризації земель»  від 23.05.2012 року  № 513,  сільська рада

 

                                                              ВИРІШИЛА:

 

1.Надати дозвіл на проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення  та  під польовими дорогами запроектованими  для доступу до земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського  призначення, орієнтовною площею 60,00 га на території  Борисівської сільської ради  для формування земельних ділянок  та внесення відомостей  до  Державного  земельного кадастру.

2.Замовити виготовлення  технічної документації із землеустрою  щодо інвентаризації земельних ділянок  сільськогосподарського призначення  під польовими дорогами,  організації, що має право на виготовлення такої документації.

3.Подати  виготовлену технічну документацію  із землеустрою  щодо інвентаризації земельних ділянок  на затвердження сесії сільської ради, згідно чинного законодавства.

4.Залучити кошти  для фінасування  розроблення технічної  документації із землеустрою щодо інвентаризації  з інших джерел,  незаборонених законом,  а саме:

4.1.Фінансування робіт  з розроблення технічної документації  із землеустрою  щодо інвентаризації  здійснити за рахунок коштів сільського бюджету  та  інших  джерел фінансування.

5.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  постійну комісію сільської ради із земельних питань.

 

 

 

Сільський  голова:                                                     Л.В.Левчук.

 

                                                                

 

 

                                    БОРИСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                    ІЗЯСЛАВСЬКОГО  РАЙОНУ  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                               28  сесії  7-го  скликання

 

Результати відкритого  поіменного голосування  з питання «Про надання дозволу на розроблення  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок

сільськогосподарського призначення під  польовими дорогами.

Голосування проведене: 25.06.2019 року

Обрано депутатів: 12   Присутні:  -- 7  (депутати та сільський   голова )

з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Результати голосування

Відсут.

за

проти

утр.

н/г

1

Левчук Леонід Володимирович

 

за

 

 

 

2

Косяк Наталія Касянівна

 

за

 

 

 

3

Лаврищук  Валентина Анатоліївна

 

за

 

 

 

4

 Ковтун Ірина Володимирівна

 

за

 

 

 

5

Хеленюк Микола Володимирович

відсутній

 

 

 

 

6

Блащук Валентина Олексіївна

 

за

 

 

 

7

Лагоднюк Людмила Володимирівна

 

за

 

 

 

8

Шамралюк Леонід Васильович

відсутній

 

 

 

 

9

Косяк Микола Васильович

                     

за

 

 

 

10

Романюк Роман Вікторович

відсутній

 

 

 

 

11

Левчук Світлана Сергіївна

відсутня

 

 

 

 

12

Бабчук Марія Андріївна

 

за

 

 

 

13

Кокорська Людмила Анатоліївна

відсутня

 

 

 

 

 

Всього: «За» -    8

             «Проти» -    0

             «Утримались» -  0 

              Не брали участі у голосуванні -  0

 

Результат голосування: Рішення прийнято