Про надання дозволу на оренду земльної ділянки для комерційної діяльності.

                                                       

                                           БОРИСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                    ІЗЯСЛАВСЬКОГО  РАЙОНУ  ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                   33  сесії  7-го  скликання      

                                           

                                                            РІШЕННЯ

 

27  квітня  2020  р                             с.Борисів                              №  8

 

Про надання дозволу на оренду

земльної ділянки  для комерційної

діяльності.

 

  Розглянувши заяву  ПП Сойка  Юрія Анатолійовича щодо наданя дозволу  на  користування  на умовах оренди  земельної ділянки  для комерційної діяльності,  керуючись ст. 124  Земельного  кодексу  України  та ст.26  Закону України  «Про  місцеве самоврядування  в Україні»  сільська рада

 

                                                             ВИРІШИЛА:

 

1.Передати  ПП  Сойку  Ю.А.  земельну ділянку  з кадастровим номером  6822181300:01:002:0011 в тимчасове користування  (на умовах оренди)  терміном на 20 років.

2.Встановити орендну плату  за  використання  земельної ділянки  в  розмірі 10%  від  нормативно -- грошової  оцінки  земльної ділянки.

3.Земельну ділянку  використовувати за  цільовим  призначенням  і  дотримуватись вимог  чинного  законодавства.

4.Контороль за виконанням даного рішення покласти  на  землевпорядника  Прис  Г.М.

 

 

Сільськтй голова:                                                           Л.В.Левчук.